Teflon tape (เทปทนความร้อน)

เทปทนความร้อน คุณภาพ PTFE COATED GLASS FABRIC ทนอุณหภูมิ  70-260

ใช้ในงานจอทีวี หม้อแปลง เครื่องรีดร้อน  เครื่องรีดปากถุง สายไฟ มอเตอร์

พันวัสดุใช้อัดขั้วต่อให้แน่นกันรั่ว

Firstadhesivetape.com